วิธีใช้งาน ติดต่อสอบถาม เงือนไขการใช้งาน Language:(Thai)ไทย  
ฝ่ายบริการลูกค้า
0-2108-5998
Family Center
กิจกรรมและบทความแม่และเด็ก
Nanny & Aupair Center
ค้นหาพี่เลี้ยงเด็ก
Payment
วิธีชำระเงินและแจ้งยืนยัน
สมาชิกเข้าระบบ/Member Login
จำรหัสไว้ลืมรหัสผ่านสมัครสมาชิกใหม่

หน้าแรก
Nanny & Aupair Center
หาพี่เลี้ยงเด็ก
Family center
บทความ-กิจกรรม
แกลอรี่แม่และเด็ก
ภาพเด็กน่ารัก-ลูกดารา
Directory สินค้าแม่และเด็ก
โปรโมชั่นและข้อมูลสินค้า-บริการ
Mom & Kid Shop
สินค้าแนะนำ สินค้ามือสอง
เว็บบอร์ด
รู้จักไทยแนนนี่คลับ
ข้อมูล,บทสัมภาษณ์สมาชิก
                         
บทความแม่และเด็ก เทคนิคแก้ไข..เมื่อน้องหนูไม่ยอมไปโรงเรียน  
เทคนิคแก้ไข..เมื่อน้องหนูไม่ยอมไปโรงเรียน

เมื่อลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านพฤติกรรม อารมณ์ จิตใจ สังคมและจริยธรรมอย่างมาก แต่เด็กอีกกลุ่มหนึ่ง กลับไม่อยากไปโรงเรียนหรือไปโรงเรียนยาก หรือไม่ยอมไปโรงเรียน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ ต้องการความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เพื่อที่จะได้พัฒนาต่อไป จะพบปัญหาได้บ่อยหลังอาการที่เด็กเปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนห้องหรือหลังจากหยุดเรียนหลายๆวัน อาการจะเป็นมากในวันจันทร์ถึงพุธ แต่อาการจะน้อยลงในปลายสัปดาห์ โดยที่เด็กจะให้เหตุผลต่างๆ นานา ที่ไม่อยากไปโรงเรียน เช่น ครูดุ เพื่อนแกล้ง ทำงานไม่ทัน เพื่อนนิสัยไม่ดี ฯลฯ

�สาเหตุที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน

ปัจจัยที่ตัวเด็ก

����������� ความบกพร่องทางร่างกาย หรือทักษะ เด็กที่มีสภาพร่างกายแตกต่างจากเพื่อนมากจนเป็นที่สังเกต และถูกล้อเลียนของเพื่อน เช่น พูดไม่ชัด ปากแหว่ง ตาเหล่ ใส่แว่น อ้วน ตุ๊ด ฯลฯ หรือมีทักษะที่ด้อยกว่า เช่น ขาดทักษะในการช่วยเหลือตนเอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ เอาแต่ร้องไห้อย่างเดียว อ่านหนังสือไม่ได้ เขียนหนังสือช้า ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาวิชาที่คุณครูสอน เลยทำให้ถูกดุว่าบ่อยๆ

����������� สภาพจิตใจไม่เข้มแข็ง เช่น เด็กที่มีความวิตกกังวลต่อการแยกจาก ซึ่งอาจเกิดจากการที่ถูกขู่ ถูกหลอก ตั้งแต่เล็กๆว่าจะทอดทิ้งไม่รัก จะเอาไปให้คนอื่น จนทำให้เด็กเกิดความรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจ ร้องไห้ง่าย ติดแม่ ไม่ยอมแยกจาก ถ้ากดดันมากๆ ก็จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว อาละวาดตามมาได้

�ปัจจัยที่ครอบครัว

ครอบครัวที่ ไม่มีเวลาใกล้ชิดกับเด็ก ปล่อยปละละเลยจนทำให้เด็กขาดความรัก วิตกกังวล ขาดความมั่นใจ กลัวการพลัดพรากแยกจาก ปรับตัวยาก เข้าสังคมไม่เก่ง

ครอบครัวที่รักและทำทุกอย่างให้เด็กมากเกินไป จนทำให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้น้อยคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ ยึดติดกับการพึ่งพาผู้ใหญ่ กลายเป็นเด็กที่อ่อนแอ ไม่อดทน รักสบาย ไม่ยอมปรับตัวเข้าหาผู้อื่น

ครอบครัวที่ไม่สงบสุข มีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างผู้ใหญ่ ระหว่างพี่น้อง หรือมีการลงโทษเด็กบ่อยๆ ทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัว เด็กหลายรายที่ไม่ยอมไปโรงเรียน เพราะกลัวว่าพ่อจะทำร้ายแม่ หรือกลัวว่าแม่จะหนีไปจากบ้าน หรือกลัวว่าแม่จะอยู่กับน้องมากกว่า จะทำให้แม่รักเด็กน้อยลง เป็นต้น

�ปัจจัยทางโรงเรียน

����������� การเร่งสอนเนื้อหาวิชาการ รวมทั้งทางด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ จะทำให้เด็กไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างธรรมชาติ ตามพัฒนาการความพร้อมในแต่ละวัย หรือเด็กอาจจะยังไม่พร้อมทางด้านสติปัญญา และอารมณ์ จะทำให้เด็กเกิดปัญหาซึ่งจะมีผลต่อการเรียน

โรงเรียนที่เข้มงวดเอาจริงเอาจังเกินไป เน้นให้เด็กใช้ทักษะของความอดทน ความรับผิดชอบ ขณะที่เด็กได้รับการเลี้ยงดูมาแบบสบายๆ ไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง ไม่เคยอดทน ยึดติดกับการพึ่งพาผู้อื่น และเด็กก็จะปรับตัวเข้ากับสภาพโรงเรียนไม่ได้ในที่สุด

นักเลงในคราบนักเรียน อันตรายภายในโรงเรียน ปัญหาครูลงโทษเด็กรุนแรงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ อย่าลืมระมัดระวังอันตรายด้วย

�สัญญาณอันตราย

1. อาการทางกาย อาจเป็นแบบเฉียบพลัน หรือเป็นแบบเรื้อรัง อาการลดน้อย หรือหายไปในช่วงปิดเทอม และอาการจะกลับมาใหม่ในช่วงเปิดเทอมหรือใกล้สอบ อาการทางกายเป็นผลมาจากความกลัว ความวิตกกังวล เช่น ปวดแขน ขา ปวดศรีษะ ปวดท้อง อาเจียน ตาพล่าหรือมองไม่เห็น หอบ หายใจไม่ออก เป็นต้น

2. พฤติกรรมถดถอย กลับไปทำพฤติกรรมแบบเด็กเล็ก งอแง พูดจาไม่รู้เรื่อง ไม่ยอมรับฟัง เรียกร้องสิ่งต่างๆ อย่างไม่มีเหตุผล ดูดนิ้ว กัดเล็บ กลับมาใช้ขวดนมต่อรอง เช่น พ่อแม่ต้องไปรับพร้อมกัน ต้องซื้อของให้ ต้องมานั่งเฝ้าที่หน้าห้องเป็นต้น พยายามควบคุม บีบบังคับผู้อื่นเพิ่มขึ้น ย้ำคิด ย้ำทำ

3. อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ แสดงความกังวลออกมาชัดเจนหรือแสดงออกมากเกินกว่าเหตุในเรื่องที่ไม่สมควร ตึงเครียด ฉุนเฉียว ซึมเศร้า เป็นต้น

�ผลของการขาดโรงเรียน

- ติดตามการเรียนไม่ทัน

- ขาดโอกาสในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนและขาดความสนุกในการเล่นกับเพื่อน

- เกิดความวิตกกังวลในเรื่องที่ตัวเองเรียนไม่ทันเพื่อนเพิ่มขึ้น

�วิธีการป้องกัน

เตรียมพร้อมให้เด็กมีทักษะในด้านต่างๆ ก่อนไปโรงเรียน

เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับเด็ก เช่น โรงเรียนใกล้บ้าน ราคาที่เหมาะสม ปลอดภัย สะอาด มีครูที่เข้าใจพัฒนาการของเด็ก หรือมีเทคนิคการสอนที่ดี

ทำความรู้จักกับคุณครู พี่เลี้ยง และสถานที่ของโรงเรียน

ทำความเข้าใจในปฏิกิริยาของเด็กในช่วงระยะแรกๆ ของการไปโรงเรียน ถึงแม้ว่าคุณจะเตรียมความพร้อมเด็กและเลือกโรงเรียนให้ดีขนาดไหน แต่เด็กทุกคนจะมีปฏิกิริยาต่อการไปโรงเรียน ในระยะแรกประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในระยะเวลานั้นต้องอาศัยท่าทีของพ่อแม่ที่เข้มแข็ง ไม่ใจอ่อนกับลูก มั่นใจในตัวคุณครู และโรงเรียน เข้าใจความรู้สึกของเด็ก อ่อนโยน และนุ่มนวลต่อความรู้สึกของเด็ก แต่ยืนยันชัดเจนว่าลูกต้องไปโรงเรียนทุกวัน

�การรักษา

ให้โอกาสพ่อแม่และคุณครูได้เรียนรุ้ถึงความรู้สึกกังวลไม่แน่ใจของเด็ก และให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆด้าน การแก้ไขปัญหานี้ลุล่วงไปเร็ว ถ้าพ่อแม่คุณครูร่วมมือแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธีและไม่ขัดแย้งกัน

ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูเปิดโอกาสให้เด็กเพิ่มทักษะในการช่วยตนเองและหัดให้เด็กได้รู้จักคิด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในหลากหลายวิธีการ

เพิ่มทักษะในการเล่นและการเข้าสังคม เพื่อเป็นสื่อทำให้เด็กปรับตัวเข้ากับเพื่อนทั้งนี้เป็นเพราะความสนุกที่โรงเรียน จะเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้เด็กอยากไปเรียนหนังสือ

อย่าไปสนใจในรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป เช่น ถ้าลูกจะแต่งชุดนอนไปโรงเรียนก็ได้ แต่ให้คุณแม่จัดชุดนักเรียนใส่ถุงไปด้วย หรือถ้าลูกไม่ยอมทานอาหารเช้าก็เอาใส่กล่องไปส่งพร้อมเด็ก และฝากฝังคุณครูว่า เด็กยังไม่ทานข้าว เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไปโรงเรียน จะร้องให้ หรือจะยิ้มแย้ม แจ่มใสก็ได้ แต่อย่างไรก็ต้องไปโรงเรียนแน่นอน

อย่าต่อรอง หรือว่าจ้างเด็กให้ไปโรงเรียน เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังไปส่งเสริมให้เด็กเรียกร้องเพิ่มขึ้น และอย่าพูดซ้ำๆ ซากๆ เกี่ยวกับเรื่องราวที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน

ท่าทีของพ่อแม่ที่มั่นคง เข้าใจความรู้สึก คอยชี้แนะสั้นๆ เป็นกำลังใจ แต่แสดงชัดเจนว่าอย่างไรก็ตาม ลูกก็ต้องไปโรงเรียนแน่นอน

แนะนำบทความดีๆ โดย�พี่เลี้ยงเด็กwww.thainannyclub.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาำก

พ.ญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Tag: โรงเรียนอนุบาล,ลูกไปโรงเรียน,เทคนิคสอนลูกไปโรงเรียน,สอนลูก,หาพี่เลี้ยงเด็ก
เข้าชม : 3,589,162 ครั้ง
แนะนำบทความดีๆ โดย พี่เลี้ยงเด็ก www.thainannyclub.com

 

บทความแม่และเด็กแนะนำ
 


บริการ Thainannyclub
เกี่ยวกับเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่
วิธีการชำระ
- ศูนย์การลงทะเบียนพี่เลี้ยงเด็ก
- ศูนย์กลางค้นหาพี่เลี้ยงเด็ก
- กิจกรรมแม่และเด็ก
- Directory แม่และเด็ก
- Promotion & Mommy Shop
- เว็บบอร์แม่และเด็ก
- Gallery แม่และเด็ก
- รู้จักไทยแนนนี่คลับ
- บทสัมภาษณ์จากสื่อมวลชน และลูกค้า
- ข้อตกลง และเงื่อนไขบริการ
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเราไทยแนนนี่
 
 
- สมัครสมาชิกที่ Thainannyclub
- ลืมรหัสผ่าน
 Facebook
 Google+
  Youtube
- วิธีการชำระเงิน
- แจ้งการชำระเงิน
เครื่องหมายรับรอง
(3102200171190)


   

บริษัท ทีเอ็นซี เอ็ดดูแคร์ จำกัด(เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557061354)
130/5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก-สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 0-2002-5557 , 09-1818-2465 Fax: 0-2002-5557 เวลาทำการ: 9.00-18.00 ส.อา 9.00-12.30 น.
ฝ่ายบริการลูกค้า: cs@thainannyclub.comฝ่ายโฆษณา: sale@thainannyclub.com โทร.08-7708-8666