วิธีใช้งาน ติดต่อสอบถาม เงือนไขการใช้งาน Language:(Thai)ไทย  
ฝ่ายบริการลูกค้า
0-2108-5998
Family Center
กิจกรรมและบทความแม่และเด็ก
Nanny & Aupair Center
ค้นหาพี่เลี้ยงเด็ก
Payment
วิธีชำระเงินและแจ้งยืนยัน
สมาชิกเข้าระบบ/Member Login
จำรหัสไว้ลืมรหัสผ่านสมัครสมาชิกใหม่

หน้าแรก
Nanny & Aupair Center
หาพี่เลี้ยงเด็ก
Family center
บทความ-กิจกรรม
แกลอรี่แม่และเด็ก
ภาพเด็กน่ารัก-ลูกดารา
Directory สินค้าแม่และเด็ก
โปรโมชั่นและข้อมูลสินค้า-บริการ
Mom & Kid Shop
สินค้าแนะนำ สินค้ามือสอง
เว็บบอร์ด
รู้จักไทยแนนนี่คลับ
ข้อมูล,บทสัมภาษณ์สมาชิก
                         
Event & Training มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559  

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

 

 

วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 18.00 น.

สถานที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยปีนี้นอกจากจะเป็นการแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นงานแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเป็นการจุดประกายความคิดสร้างนักวิทยาศาสตร์เยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคุณค่าและสร้างโอกาสให้แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

เริ่มวันที่: 28 ส.ค. 2561
จัดโดย: บาท
สอบถามโทร:กิจกรรมแม่และเด็กแนะนำ
 

ºÃÔ¡Òâͧ Thainannyclub
à¡ÕèÂǡѺàÃÒ
ÃèÇÁà»ç¹Êèǹ˹Ö觡Ѻä´é·Õè
ÇÔ¸ÕªÓÃÐà§Ô¹
- ÈÙ¹Âì¡Åҧŧ·ÐàºÕ¹¾ÕèàÅÕé§à´ç¡
- ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§¤é¹ËÒ¾ÕèàÅÕé§à´ç¡
- ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅк·¤ÇÒÁáÁèáÅÐà´ç¡
- Directory ÊÔ¹¤éÒáÁèáÅÐà´ç¡
- Promotion & Mommy Shop
- àÇ纺ÍÃì´áÁèáÅÐà´ç¡
- á¡ÅÍÃÕèáÁèáÅÐà´ç¡
- ÃÙé¨Ñ¡ä·Âá¹¹¹Õè¤ÅѺ
- º·ÊÑÁÀÒɳì¨Ò¡Ê×ÍÁÇŪ¹
  áÅÐÅÙ¡¤éÒ
- ¢é͵¡Å§áÅÐà§×è͹䢡ÒúÃÔ¡ÒÃ
- ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ
- µÔ´µèͺÃÔÉÑ·
 
 
- ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡·Õè Thainannyclub
- Å×ÁÃËÑʼèÒ¹
 Facebook
 Google+
  Youtube
- ÇÔ¸Õ¡ÒêÓÃÐà§Ô¹
- á¨é§Â×¹Âѹ¡ÒêÓÃÐ
à¤Ã×èͧËÁÒÂÃѺÃͧ
(3102200171190)


   

ºÃÔÉÑ· ·ÕàÍç¹«Õ àÍç´´Ùá¤Ãì ¨Ó¡Ñ´ (àÅ¢·Õè»ÃШӵÑǼÙéàÊÕÂÀÒÉÕ: 0105557061354)
130/5 «ÍÂÃØè§àÃ×ͧ ¶¹¹ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡-ÊØ·¸ÔÊÒà á¢Ç§ÊÒÁàʹ¹Í¡ ࢵËéÇ¢ÇÒ§ ¡·Á. 10110
Tel: 0-2002-5557 , 08-7708-8666 , 08-5346-9296 Fax: 0-2002-5557 àÇÅÒ·Ó¡ÒÃ: ¨-È 9.00-18.00 ¹. àÊÒÃì 9.00-12.30 ¹.
½èÒºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤éÒ: cs@thainannyclub.com½èÒÂâ¦É³Ò: sale@thainannyclub.com â·Ã.08-7708-8666